';

Reklamation/Reparation

Har ni behov av att reklamera eller reparera en produkt? För att vi ska ta emot en reklamation, vänligen kontakta oss för att erhålla ett referensnummer. Därefter, fyll i vår reklamationsblankett, fäst den på paketet och skicka det till oss:

Avans Linjärteknik AB
Hylsvägen 8
721 30 Västerås